“شما چیزی نمی دانند، جان اسنو: آن را برای سازمان دیده بان!”

لذت بردن از مرور تمام الگوهای رفتاری و GIF در همه جا، در هر زمان شما با ۹WATCH می خواهید – ۹GAG برای اپل دیده بان.

– پشتیبانی از GIF و بسیاری از تصاویر (تصاویر طولانی و گفتگو آزاد پشتیبانی نمی شود)
– تعویض بین صفحه داغ و روند
– شیر بر روی یک تهوع و باز آن را بر روی آی فون خود را، آی پد و یا مک از طریق دست به دست کردن برای به اشتراک گذاشتن، رای یا نظر تهوع
– برنامه آیفون تنها شامل دستورالعمل ها و یک لینک به ۹GAG نرم افزار رسمی

سلب مسئولیت:
داده ها از ۹gag.com بازیابی. صفحات وب استفاده می شود می تواند تغییر و جلوگیری از برنامه از عملکرد.

By hab.it.art

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما