بهداشت آیا شما استفاده از یک مانیتور فشار خون با ادغام بهداشت اپل؟

با دستیار فشار خون شما یک نمای کامل از اطلاعات خود را دریافت و این درمان را تسکین دهد.

تجزیه و تحلیل آسان از ضبط فشار خون خود را در اپل بهداشت.
– نمودار هدفمند
– آمار
نرم. نمودار برای فشار نبض و فشار متوسط ​​شریانی (MAP).

دستگاه های نظارت بر فشار خون با پشتیبانی اپل بهداشت می توان از این تولید کننده (بدون تضمین به طور کامل) خریداری شده:
– ADE
– بیورر Beurer
– iHealth را
– امرن
– MEDISANA
– Withings ازBy klier.net

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما