این بازی نیاز به دانش علمی است. هدف شما این است برای برنده شدن با نمره بالا است. در این بازی، شما باید به ساقه تمام سیب های قرمز در حال سقوط به طوری که آنها نیوتن برخورد کند. سیب طلایی برای نیوتن در تعقیب خود را از موفقیت در علم سودمند است. نمره شما می شود به مرکز بازی ارسال تا زمانی که شما اجازه عطا کند. البته شما ممکن است بخواهید برای نشان دادن نمره خود را به دوستان از طریق رسانه های اجتماعی.

PS: تبریک اگر شما برای اولین بار نمره ۸۸ امتیاز در مرکز بازی هستند! اجازه دهید من می دانم و دریافت ¥ ۱،۰۰۰ جایزه نقدی.

By wenqing gao

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما