در نقش کماندار ماهر و بازی تمرین هدف با یک سیب در بالای سر دوستان خود را. چگونه بسیاری از فلش شما نیاز به ساقه سیب؟ و چگونه بسیاری از سیب می تواند به شما ضربه قبل از شما را بکشند دوست شما شده است؟ تمرکز در تیراندازی و هدف خود را دقیقا برای ضربه زدن به میوه قرمز بزرگ بدون اتلاف یکی از فلش خود را. بسیار سرگرم کننده!
By lili Zhu

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما