در نقش کماندار ماهر و بازی تمرین هدف با یک سیب در بالای سر دوستان خود را. چگونه بسیاری از فلش شما نیاز به ساقه سیب؟ و چگونه بسیاری از سیب می تواند به شما ضربه قبل از شما را بکشند دوست شما شده است؟ تمرکز در تیراندازی و هدف خود را دقیقا برای ضربه زدن به میوه قرمز بزرگ بدون اتلاف یکی از فلش خود را. بسیار سرگرم کننده!
By lili Zhu

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما