در سیلکون ولی نرم افزار تلفن همراه با نام تجاری جدید منبع جامع ترین، دقیق، و محتوای غنی از اخبار برای رهبران کسب و کار تاثیر گذار ترین و شرکت در دره سیلیکون از عطارد است خبرنگاران.

در اینجا تنها تعداد کمی از ویژگی های بسیاری از برنامه های جدید ما:

• اطلاعیه های فشار بهبود یافته برای آخرین اخبار
• طرح جذاب برای سهولت استفاده
• قابلیت به اشتراک گذاری راحت
• به روز رسانی مکرر برای اطمینان از آخرین اخبار همیشه در اختیار شماBy MediaNews Group

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما