*** دانلود برای امروز رایگان! ***

معرفی یک شوخی خنده دار برای آزار دیگران با بالون ظاهر ثابت! حالا شما می توانید این اثر برای تلفن های موبایل از نو خلق و مردم از تو متنفر آجیل رانندگی و بدون توجه به آنچه انجام می دهند، آنها برای تلفن های موبایل که از برخی از مکان های مخفی بشنود.

تنظیم شمارش معکوس، تا ۶۰ دقیقه قبل از شوخی و سپس، دکمه شروع به شوخی و به عنوان دیده بان محو روی صفحه نمایش به حالت بی گناه کردن در سکوت در انتظار قربانیان شوخی خود را.

فریب دوستان خود و اعضای خانواده برای همیشه!

By LOLriffic Stuff

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما