[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] من فکر می کنم که یکی از بهترین راه ها برای یادگیری گیتار است که با آسان آهنگ گیتار عبادت شروع می شود. هر چند که طرح من وقتی که من برای اولین بار شروع به بازی، آسان آهنگ Christian گیتار من ساخته شده است که نوازنده گیتار و نوازنده است که من امروز هستم. من شده است بازی گیتار، نوشتن آهنگ، انجام عبادت و کنسرت برای زندگی در حال حاضر برای بخشی بهتر از زندگی بزرگسالی من.

آسان گیتار آهنگ عبادت بزرگ هستند زیرا شما یک فرصت برای تمرین تمام آکورد عمومی در حالی که بازی آهنگ که شما با آن آشنا هستید. در اینجا چند آهنگ ساده است که راه خوبی برای شروع هستند: [۱۹،۴۵۹،۰۰۲]

[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱٫ به ما دست تمیز [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۲٫ در اینجا من به عبادت [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۳٫ حضرت [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۴٫ گرسنه [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۵٫ باز کردن چشم قلب من [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۶٫ برای همیشه لطفا برای [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۷٫ Agnus دئی [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۸٫ هم بزنید در من [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۹٫ خدا از عجایب [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۰٫ مشهور یکی [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۱٫ بیا تو چشمه [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۲٫ ما گرسنه [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۳٫ تسبیح (عشق خود را شگفت انگیز است)

[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۴٫ خوبی برای من [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۵٫ آیا شما احساس کوه به لرزه [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۶٫ اجازه دهید همه چیز است که نفس [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۷٫ مرکز [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۸٫ همه چیز [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱۹٫ عیسی عاشق روح من [۱۹،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۲۰ پروردگار من بلند نام خود را در بالا

این تعداد کمی از این آهنگ که برای اکثر مردم آشنا هستند، که فوق العاده زیرا شما می توانید منجر عبادت برای شما دوستان و یا در گروه جوانان و یا چیزی، و همه به احتمال زیاد قادر به خواندن همراه خواهد بود.

آهنگ هایی از این ساده گیتار آهنگ عبادت کمک به شما اصول اولیه نوازندگی گیتار، و سپس شما می توانید به برخی از مورد علاقه های دیگر خود را که کمی بیشتر به چالش کشیدن حرکت می کند. خدا توفیق دهد!

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما