در این بازی فوق العاده، برش سیب و سایر میوه ها، اما اجازه ندهید که آنها را به زمین افتادند.
اجازه دهید بالن پرواز و دور از بمب.
گیم پلی با اثرات فیزیک و چلپ چلوپ کردن واقع بینانه است.
هدف برای نمره بالا است.
بازی تا زمانی که شما می خواهید به صورت رایگان!

نکته ها:
برش ۱ بالنگ: ۲ امتیاز
برش ۱ توت فرنگی: ۳ امتیاز

امتیاز اضافی (و یک زندگی جدید):
کاهش ۲ سیب متوالی در یک حرکت: + ۳ امتیاز
کات ۲ لیمو متوالی در یک حرکت: + ۶ امتیاز + زندگی جدید
کات ۲ توت فرنگی متوالی در یک حرکت: + ۹ امتیاز + زندگی جدید

اجتناب کردن:
یک میوه را لمس زمین: منهای یک زندگی
توچ یک بمب: این بازی به پایان می رسد بلافاصله
By Juergen Trozki

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما