این یک بازی سیب ساقه محبوب ترین سبک پیکسل ۳D کلاسیک است.

شما نیاز به ساقه سیب بر روی بالای سر دوستان خود را، تنظیم جهت ضربه های ARROW، اما باد احتمالا ضربه فلش کج، بنابراین شما باید مراقب باشید باد و جاذبه، و یا شما سر شریک زندگی خود را شلیک منفجر شود.

By Wei Li

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما