سه بازی در یک شات! بازی کماندار افسانه ای به ضرب و شتم ۳ بازی به چالش کشیدن – “اپل یا از سر”، “اپل تیرانداز” و “مزرعه دفاع”!

امتیازات و دستاوردهای OpenFeint یکپارچه شده است.

چگونه به بازی:
۱٫ ضربه بزنید و نگه دارید و به زاویه شات خود را و تعیین قدرت خود را.
۲٫ “اپل یا سر؟” بازی – ساقه سیب روی سر دوست خود را. مراقب باشید به او صدمه دیده نمی شود!
۳٫ “اپل تیرانداز” بازی – ساقه به عنوان بسیاری از سیب به عنوان شما می توانید با مقدار محدود از فلش.
۴٫ “مزرعه دفاع” بازی – پرندگان و گراز حال تلاش برای سرقت دانه خود را. ساقه آنها را به حفاظت از مزرعه خود را.

امکانات:
۲٫ توابع OpenFeint یکپارچه
۳٫ سه مدیران جهانی و ده دستاوردهای به باز شود

در حال حاضر در دسترس در آی فون خود را!

By Nebula Soft Inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما