به خوبی حضور داشتند، حراج خوبی تبلیغ است که تا بحال بهترین راه برای تعیین ارزش منصفانه بازار. فروش برچسب، مغازه ها محموله، و فروشندگان عتیقه ارائه نظر یک فرد از ارزش. ما قادر به جای اقلام در حراج مناسب، و اجازه دهید آنها را به تعدادی از فروشندگان، و همچنین به عنوان افراد است که ممکن است برای اقلام برای جمع آوری شخصی خود به دنبال قرار گرفته است. حتی در این سن از خرید آنلاین، مردم ارتباط شخصی از یک حراج زندگی می کنند قدردانی میکنیم. خانه حراج ما یکی از معدود است که در بخش اینترنت حراج ما ارائه می دهد خوراک ویدئویی زنده است.

By Auction Mobility

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما