با تشکر برای –
فروشگاه برنامه (ژاپن) “دسته بهداشت و تناسب اندام Rank.6”
فروشگاه برنامه (پادشاهی متحده) “بهداشت و تناسب اندام دسته Rank.11”
برنامه فروشگاه (ایتالیا) “دسته بهداشت و تناسب اندام Rank.10”
فروشگاه برنامه (اندونزی) “دسته بهداشت و تناسب اندام Rank.7”

وزن + می توانید بدن نقطه داده ها جرم به برنامه بهداشت برای اپل دیده بان ثبت نام کنید.

امکانات
 – UI پیشرفته برای تاج دیجیتال

※ اپل دیده بان توسط بعد از مدل های از iPhone5 models.Previous از از iPhone4S (از جمله آی پاد لمسی) پشتیبانی می شود قادر به استفاده از ساعت هوشمند اپل است.By Airwire products.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما