*** جایزه طراحی اپل ۲۰۱۵ برنده ***

دقیقه ابتدایی بازی چیزهای بی اهمیت سریع گام، که در آن شما با اظهارات از موضوعاتی مانند ریاضی، جغرافیا و یا علوم ارائه شده است. به سرعت بالا یا پایین بکشید تا تصمیم بگیرند که اگر عبارت درست یا نادرست هستند.

امکانات:
– ۲ حالت (کلاسیک و راش)
– سازمان دیده بان اپل نسخه
– به طور کامل قابل پخش برای افراد نابینا از طریق صدای خارج از قاب
– رکورد از طریق مرکز بازی
– بررسی پاسخ های خود و LERN از آنها!

بیا دنبالم:

https://www.instagram.com/elementaryminute/

تریلر:

By Klemens Strasser

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما