“بزور و با تهدید برای اپل دیده بان” به طور انحصاری برای سازمان دیده بان اپل طراحی و آن را به رایگان به بازی است.

– بازی بزور بر روی مچ دست خود را هنگامی که شما چند دقیقه زمان برای کشتن 🙂
– جمع آوری برخی از سکه ها در ۱۵ دقیقه
– VIP تبدیل به جمع آوری سکه های بیشتری در یک زمان کوتاه
– تصمیم گیری درست. پایه و یا ضربه؟
– ضرب و شتم فروشنده مانند یک رئیس

آن لذت ببرید و لذت بردن از آن ~By Ki Tat Chung

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما