استفاده از کمان خود را به ساقه فلش در دستیار خود را. آه صبر کنید … شما قرار است به ساقه در سیب است که در بالای سر خود را! اما خوشبختانه برای شما، دستیار خود را دارد زندگی نامحدود!

شامل مرکز بازی آنلاین، بنابراین شما می توانید دوستان خود را به چالش و ضرب و شتم نمره بالا خود را.

– بازی های جهانی برای هر دو آی فون و آی پد.

By iWEBss.com

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما