اپل تایمر شمارش معکوس یک تایمر ساده و مفید، که به شما اجازه پیشرفت را بشنود و آن را بر روی آیکون نشان را ببینید.
شما لازم نیست که به باز کردن برنامه در هر زمان شما می خواهید در تایمر نگاه کنید، چرا آیکون نشان نشان میدهد که چگونه زمان زیادی مانده است. اپل تایمر شمارش معکوس نیز به شما هشدارهای صوتی در طول شمارش معکوس، فقط به عنوان اغلب به عنوان شما می خواهید.

امکانات

• زمان باقی مانده است در آیکون نشان داده شده است
• هشدار صوتی با فرکانس انتخاب شده در طول شمارش معکوس داده
• آسان برای استفاده
• طراحی ساده و زیبا
• برای تلفن های موبایل لذت بخش و انیمیشن
• اجرا در پس زمینه

اپل تایمر شمارش معکوس را می توان برای استفاده می شود:

• پخت و پز
• کار کردن
• در حال مطالعه
• هر چیزی که شما فکر می کنم

By Toxico

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما