ارسال پول، سهم ارائه می دهد، ضربه و پرداخت.

“حرکت صنعت پرداخت همراه به جلو است.” – یاهو مالی

• به راحتی دریافت و ارسال پول با دوستان برای شام، قهوه، صورتحساب، و بیشتر.
• جمع آوری و به اشتراک گذاری ارائه می دهد از فروشگاه ها و مارک.
• ضربه و پرداخت.

GANE ارزش امنیت اطلاعات شخصی و مالی خود را. ما با استفاده از رمزگذاری داده ها و انواع اقدامات برای حفاظت از اطلاعات خود را.

یادداشت:

By SimplyTapp

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما