راه دور در هر FAR FUNZIONARE CORRETTAMENTE L’APPLICAZIONE BISOGNA ALZARE IL VOLUME DELL’IPHONE AL MASSIMO DOPO AVER INSERITO IL JACK.

ATTENZIONE: سخت افزار richiede aggiuntivo در vendita separatamente.

Maggiori informazioni سو http://www.42srl.it

trasformerà IL dispositivo VOSTRO از راه دور در سازمان ملل متحد ورو E proprio telecomando در هر ایل VOSTRO مک E LA vostra AppleTV و.
NEL CASO چه گوارا IL VOSTRO آیفون E LA vostra تلویزیون اپل O IL VOSTRO مک غیر fossero سولا stessa اسطرلاب فای COSI دا poter از راه دور usare.
Compatibile باهم qualsiasi مک dotato دی پورتا infrarossi آمده نیکل، مک بوک، مک بوک پرو E AppleTV و دی ها Nuova E Vecchia از generazione.
Potrete comodamente comandare distanza آیتونز، DVDPlayer را الکترونیکی qualsiasi ALTRO نرم افزار pilotabile اصلی با DAL telecomandoBy Mattia Confalonieri

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما