این یک بازی بسیار اعتیاد آور است!
صفحه نمایش ضربه بزنید به ساقه قلم بر روی سیب و آناناس که به سرعت بچرخانید! مواظب باش! بیایید لذت بردن از بازی! PPAP!

ویژگی های بازی
– آسان برای یادگیری، سخت به استاد، یک انگشت بازی ضربه بزنید.
– موسیقی جالب و صداها در بازی
– قلم رنگارنگ بزرگ برای باز کردن قفل

By chengwei wu

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما