بیش از ۱۰ میلیون نفر عشق بازی بازی ما …

دانلود سر باکلمات در حال حاضر و ببینید که چرا!

این آسان است به بازی فقط دستگاه خود را بر روی پیشانی خود و حدس بزنید که عبارت مبتنی بر دوستان سرنخ خود را نشان داده است.

امکانات:
– صدها نفر از کلمات و عبارات
– دسته بندی ها New غالبا اضافه شده است …

این برنامه رایگان برای مدت زمان محدود …

اگر شما هر گونه نظرات و یا پیشنهادات، لطفا با fatfreeapps@icloud.com
By Fat Free Apps – The Best Fun Games for All Kids, Girls, Boys Inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما