فروشگاه App اپل راه شخصی بیشتر به فروشگاه برای آخرین محصولات اپل و لوازم جانبی را فراهم می کند. دریافت توصیه بر اساس محصولات اپل شما در حال حاضر خود. یافتن پست های که لوازم جانبی سازگار با دستگاه های خود را می باشد. به راحتی به یک آی فون جدید از یک جریان خود را ارتقا دهید. پیگیری سفارشات شما را هر کجا که شما بروید. و رزرو یک نقطه در یک کارگاه های آینده و یا رویداد. شما حتی می توانید با استفاده از اپل پرداخت برای چک کردن از آی فون خود را هنگام مراجعه به یک فروشگاه اپل شرکت کننده است.

توجه داشته باشید که ویژگی های خاص تنها در کشورهای منتخب در دسترس هستند.

By Apple

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما