آب نبات سیب خوشمزه، اپل آب نبات ایجاد بازی که در آن شما می توانید بسیار خود آب نبات اپل شاهکار خود را ایجاد شده است!

شروع با مخلوط کردن مواد برای پوشش از انتخاب شما!

را انتخاب کنید بین کارامل، شکلات، آب نبات سیب سرخ، یا آب نبات سیب سبز!

سپس لباسی اپل با استفاده از نوک انگشتان خود را، و تماشای آب نبات تغییر ایجاد اپل خود را!

انتخاب از بیش از ۱۰۰ پر کردن، و اقلام تزئینی برای ایجاد زیاده ترین آب نبات اپل هنوز!

هنگامی که شما انجام می شود تزئینات، بلعیدن خلقت خود را، و تماشای آن ناپدید می شوند!

ذخیره خلقت خود را به گالری و نشان دادن شاهکار خود را به دوستان و خانواده خود را!

سیب آب نبات سرگرم کننده برای تمام خانواده، ظرف غذا آزاد، و اولین ایجاد اپل آب نبات است.

By Beansprites LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما