آیا تا به حال متوقف درباره اینکه چرا اشکال رقص های مختلف توسعه یافته است؟ به عنوان مثال، چگونه رقص مدرن تبدیل شده بود چنان محبوب؟ که سوال دارای جواب است جالب توجه است:

(۱) این نوع رقص به وجود آمد به دلیل برخی از رقصندگان از سخت از باله خسته شده بودند،

(۲) آنها می خواستند آزادی برای ایجاد حرکات رقص منحصر به فرد و جدید، و

(۳) که نمی خواست به دنبال مجموعه ای از قوانین سفت و سخت. [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] اگر شما علاقه مند در رقص مدرن، شما می خواهید به خواندن این مقاله را برای برخی از اطلاعات جالب [۱۹،۴۵۹،۰۰۳]

باله یک فرم هنری زیبا است. با این حال، آن را نیز زیر مجموعه محدودی از قوانین است. حرکت صدها نفر از سال، و به همان شیوه توسط همه انجام می شود. این یکنواختی نظر می رسد بزرگ بر روی صحنه، اما برخی از رقصندگان خواهان آزادی بیش از پیشنهادات باله. رقص مدرن متولد شد به دلیل برخی از رقصندگان تصمیم به شورشی علیه باله های سنتی.

تفاوت اصلی بین رقص مدرن و باله است که رقص مدرن ارائه می دهد آزادی بیشتر. این تفسیر طراح رقص از موسیقی رقصنده و یا متمرکز است. اگر رقصنده و یا طراح رقص می خواهد یک گام که نیاز به خزنده در اطراف بر روی زمین، سپس آن را خوب است. هر مرحله مجاز با این شکل از هنر است.

رقص باله، از سوی دیگر، بسیار ساخت یافته. رقصنده و یا طراح رقص می توانید هر گام که بخشی پذیرفته شده از فرم هنر نیست شامل نمی شود. این مراحل را در سنگ تعیین می کنند، و دقیقا باید انجام شود به عنوان آنها هزاران قبل انجام شده است که از بار. هیچ شکی نیست که رقص زیبا است. با این حال، برخی از رقصنده و طراح رقصی ترجیح می دهند آزادی بیشتر.

رقص مدرن آرام تر از باله های سنتی است. در سال های اولیه، رقصنده اغلب پابرهنه انجام شده و هر آنچه را که مورد نظر میپوشید. این بیانیه در برابر دمپایی و لباس پوشیده شده توسط رقاصان باله بود.

بر خلاف با باله، رقص مدرن مشوق ایجاد مراحل جدید است. رقصنده و طراح رقصی رایگان برای ایجاد گام های جدیدی را بر اساس حالات و احساسات خود هستند. آنها همیشه باید به ایستادگی و یا حرکت یک روش خاص. گرچه جنبش رقص مدرن به عنوان یک شورش علیه باله توسعه یافته، باله است که هنوز هم نقطه شروع برای اکثر رقصنده های حرفه ای.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما